H O T A R A R E A Nr.20 din 23.10.2009

CONSILIUL BAROULUI MARAMURES

Avand in vedere sesizarea cu nr. 328/23.09.2009, dar si cele anterioare ale Casei de Asigurari a Avocatilor- Filiala Maramures, notificarile facute membrilor baroului cu privire la plata obligatiilor si restantelor, dar si verificarile facute de catre casa si barou, potrivit carora o serie de avocati inregistreaza restante majore la obligatii, contributii si taxe, generatoare de penalitati, dar si de disfunctionalitati in asigurarea platilor,
In conformitate cu prev. art. 53 din legea 51/1995, republicata,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Sesizarea, incepand cu data de 04.01.2010 a Comisiei de Disciplina, din cadrul Baroului Maramures, cu solutionarea actiunii disciplinare, in forma si conditiile prevazute de lege si statut, pentru toti avocatii restantieri, care, pana la data de 31.12.2009, nu vor fi facut dovada achitarii al zi a taxelor si contributiilor profesionale, inclusiv a majorarilor de intarziere.

Art. 2. Prezenta hotarare se afiseaza la sediul Baroului Maramures si pe site-ul Baroului Maramures, www.baroul-maramures.ro.

DECAN,
Av. Radu Stef
Copyright © 2007 Baroul Maramures. Toate drepturile rezervate.