D E C I Z I A Nr.78 din 21.11.2008 - CONSILIUL BAROULUI MARAMURES

A N U N T

Avand in vedere sesizarile Casei de Asigurari a Avocatilor-Filiala Maramures nr. 256/21.11.2008 si a Baroului Maramures nr. 307/21.11.2008, privind neplata cotelor aferente, in forma si conditiile prevazute de lege, de catre domnul Costin Ioan, avocat definitiv in cadrul Baroului Maramures, In conformitate cu prev. art. 27 lit. c si art. 53 din Legea 51/1995, cu raportare la prev. art. 49 lit. c din Statutul profesiei de avocat,...

D E C I D E:

Art. 1. Suspenda calitatea de avocat a domnului Costin Ioan, titular al “Cabinetului de Avocat-Costin Ioan”, cu sediul profesional in Baia Mare, str. Ferencz Carol nr. 2/6, judetul Maramures, incepand cu data de 01.12.2008, pentru motivul prevazut de art. 27 lit. c din Legea 51/1995 si art. 49 lit. c din Statutul profesiei de avocat.

Art. 2. Inscrierea prezentei decizii in Tabloul anual al avocatilor din cadrul Baroului Maramures.

Art. 3. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

Art. 4. Prezenta se va comunica:

 • - Domnului Costin Ioan, domiciliat in Baia Mare, str. Ferencz Carol nr. 2/6, judetul Maramures;
 • - Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-Bucuresti;
 • - Casei de Asigurari a Avocatilor-Filiala Maramures;
 • - Tribunalului Maramures;
 • - Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures;
 • - Judecatoriei Baia Mare;
 • - Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare;
 • - Judecatoriei Sighetu Marmatiei;
 • - Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei;
 • - Judecatoriei Viseu de Sus;
 • - Parchetului de pe langa Judecatoria Viseu de Sus;
 • - Judecatoriei Targu Lapus;
 • - Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Lapus;
 • - Judecatoriei Somcuta Mare;
 • - Parchetului de pe langa Judecatoria Somcuta Mare;
 • - Judecatoriei Dragomiresti;
 • - Parchetului de pe langa Judecatoria Dragomiresti;
 • - Serviciului secretariat contabilitate al Baroului Maramures.
 • -Se afiseaza pe site-ul Baroului Maramures: www.baroul-maramures.ro
D E C A N, Av. Radu Stef
Copyright © 2007 Baroul Maramures. Toate drepturile rezervate.