Avocati / Admitere in Baroul Maramures


Hotarare consiliu barou validare cereri candidati-examen primire in profesie-septembrie 2023.pdf

Hotarare Consiliu UNBR 352-2023_organizare-examen_sept 2023 cu tematica

Hotarare Consiliu UNBR 351-2023_Regulament examen_modificat 2023

Anunt examen primire in profesia de avocat 17 septembrie 2023-CERERILE SE TRANSMIT ONLINE

Cerere inscriere- STAGIAR

Cerere inscriere- DEFINITIV

Hotarare consiliu barou validare cereri candidati - examen primire in profesie-aprilie 2023

Anunt examen primire in profesia de avocat 2 aprilie 2023 -CERERILE SE TRANSMIT ONLINE

Cerere inscriere- STAGIAR

Cerere inscriere- DEFINITIV

Decizia CP 461 - 2003_organizare-examen_apr 2023 cu tematica

Anexa la Decizia Comisiei Permanente nr. 461_13.01.2023_Tematica

Hotarare consiliu barou de validare a cererilor candidarilor la examenul de primire in profesie-sesiunea septembrie 2022

Hotarare-Consiliu-261-2022_organizare_examen_sept2022_final

Anunt examen primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2022-CERERILE SE TRANSMIT ONLINE

Cerere inscriere- STAGIAR

Cerere inscriere- DEFINITIV

Hotarare Consiliu UNBR 210-2021_modif-compl-reg-examen-absolvire-republic

Hotarare consiliu barou privind validarea cererilor candidatilor la examenul de primire in profesie- aprilie 2022

Anunt examen primire in profesia de avocat sesiunea aprilie 2022- CERERILE SE TRANSMIT ONLINE

Cerere inscriere- STAGIAR

Cerere inscriere- DEFINITIV

Hotarare Consiliu UNBR 210-2021_modif-compl-reg-examen-absolvire-republic

Hotarare Consiliu UNBR 230-2021_organizare-examen_aprilie 2022

Hotarare consiliu barou privind validarea cererilor candidatilor la examenul de primire in profesie sesiunea septembrie 2021

important-se-prelungeste-pana-la-data-de-25-august-2021-inclusiv-perioada-de-depunere-a-dosarelor-de-inscriere-la-examenul-de-primire-in-profesia-de-avocat-sesiunea-septembrie-2021

1- Anunt examen primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2021- CERERILE SE TRANSMIT ONLINE

2- Cerere inscriere- STAGIAR 2021

3- Cerere inscriere- DEFINITIV

4- Hotarare Consiliu UNBR-148-2021_organizare-examen_2021_tematica examen

Hotarare consiliu barou privind validarea cererilor candidatilor la examen, sesiunea septembrie 2020 Publicat 27.08.2020 11:47

IMPORTANT - IN ATENTIA CANDIDATILOR - CERERILE SE TRANSMIT ONLINE

1. Anunt examen primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2020

2. Cerere inscriere- STAGIAR

3. Cerere inscriere- DEFINITIV.doc

Decizie CP 135 - 12 06 2020-Organizare examen si Tematica examen septembrie 2020

Hotarare Consiliu 57-2020_Regulament-examen-admitere-2020

Hotarare consiliu barou validare dosare candidati examen -sesiunea august 2019

1- Anunt examen primire in profesia de avocat sesiunea august 2019

2- Cerere inscriere- STAGIAR

3-Cerere inscriere- DEFINITIV

Hotararea_462-05.06.2019-Consiliul-UNBR- Regulament examen august 2019

Hotararea_463-05.06.2019-Consiliul-UNBR-Organizare examen si Tematica examen august 2019

Hotarare consiliu barou validare dosare candidati examen sesiunea martie 2019

Anunt examen primire in profesia de avocat- sesiunea martie 2019

1. Anunt examen primire in profesie- 2018

2. Model cerere inscriere la examen 2018- STAGIAR

3. Model cerere inscriere la exemen 2018- DEFINITIV

4. Hotarare Consiliu UNBR 386 -Organizare-Examen-2018, Tematica Examen-WEBSITE

5. Hotarare Consiliu UNBR 367- Regulament examen 2018

6. Acord prelucrare date personale

7. Consimtamant-1

8. Hotarare consiliu barou validare cereri examen primire in profesie 2018

Hotarare consiliu barou validare cereri examen de primire in profesie 2017

1. Anunt examen primire in profesie - sesiunea septembrie 2017

2. Model cerere inscriere la examen 2017 - STAGIAR

3. Model cerere inscriere la examen 2017 - DEFINITIV

4. Hotarare UNBR 242 din 2017 - Regulament Examen_2017

5. Hotarare UNBR 243 din 2017- Organizarea Examenului de primire in profesie 2017, Tematica examen

6. Hotarare UNBR 244 din 2017 - Taxa examen

Hotarare consiliu barou validare dosare candidati examen sesiunea septembrie 2016

Model cerere inscriere examen 2016 - DEFINITIV

Model cerere inscriere examen 2016 - STAGIAR

Anunt examen primire in profesie- sesiunea septembrie 2016

Hotarare-Consiliu UNBR 97 din 2016- organizarea examenului de primire in profesie 2016

Hotarare-Consiliu UNBR 98-2016- Aprobare Regulament-examen-2016-republicare

Hotarare-Consiliu UNBR-99-2016 - taxa-examen

Hotarare consiliu barou validare cereri examen

Anunt examen primire in profesie- sesiunea septembrie 2015

Model cereri inscriere examen

Hotarare 1118 UNBR - Taxa examen 2015

Hotarare 1117 UNBR - REGULAMENT EXAMEN 2015- republicat

Hotarare 1116 UNBR- Organizare examen 2015

Hotarare 1115 UNBR- Aprobare tematica examen 2015

Hotarare consiliu barou validare cereri examen

Model Cerere inscriere examen

ANUNT EXAMEN SESIUNEA 2014

Decizia UNBR 128- Aprobare Regulament Examen Primire Septembrie 2014

Hotarare Consiliu UNBR Examen Sesiunea Septembrie 2014

Hotararea 961 UNBR -Tematica examen discipline Drept Penal si Drept Procesual Penal

Hotarare Consiliu Barou validare cereri examen

ANUNT EXAMEN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

REGULAMENT CADRU EXAMEN - FORMA ACTUALIZATA

HOTĂRÂREA Nr. 713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2013

Hotararea UNBR 693 din 28 martie 2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru

FORMULARE CERERI INSCRIERE

Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R. prin care a fost adoptat "REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice"

Hotararea UNBR nr. 357 din 3 martie 2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru

Candidati inscrisi la examen - sesiunea octombrie 2012

ANUNT EXAMEN SESIUNEA OCTOMBRIE 2012

ANUNT examen definitivat sesiunea decembrie 2011

Hotarare Consiliu - Validare cereri inscriere la examen sesiunea octombrie 2011

EXAMEN PRIMIRE IN PROFESIE - SESIUNEA OCTOMBRIE 2011

CERERE TIP

HOTĂRÂREA Nr. 58 privind organizarea examenului de primire în profesie Sesiunea Octombrie 2011

Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R. prin care a fost adoptat "REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice"

REZULTATE - Primire in profesie cu scutire de examen

A N U N T-Interviu primire in profesie cu scutire de examen

Model cerere incriere la examen

Anunt examene sesiunea noiembrie 2010

Hotararea nr. 9 a Consiliului Baroului Maramures privind intrarea in profesie cu scutire de examen

REPUBLICARE - Decizia Consiliului nr. 268 din 22 septembrie 2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv” modificată şi completată prin Hotărârea nr. 844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R.

HOTARAREA NR. 902 privind adoptarea "Ghidului de bună practică privind procedura soluţionării transparente a cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen" 11 septembrie 2010

HOTARAREA NR. 844 din 11.09.2010 CONSILIUL UNBR PRIVIND modificarea şi completarea Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 268 din 22 septembrie 2007

HOTARAREA NR. 843 din 11.09.2010 CONSILIUL UNBR PRIVIND organizarea examenului de primire în profesie Sesiunea Noiembrie 2010

Publicăm rezultatele examenului de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, Sesiunea 24 – 28 februarie 2010.

Rezultatele examenului examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) sesiunea 24 - 25 februarie 2010 şi procesul verbal prin care se constată afişarea astfel cum acesta a fost efectuată la centrul de evaluare al examenului – Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr.34, jud. Sibiu

REZULTATE EXAMEN - Sesiunea 17-21 februarie 2010


Hotărârea nr. 716 din 12 decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R. privind examenul de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) şi examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea februarie 2010. (Aici format DOC)

Decizia nr. 113 din 22 ianuarie 2010 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind examenul de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar), sesiunea februarie 2010. (Aici format DOC)

Decizia nr. 114 din 22 ianuarie 2010 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind examenul de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea februarie 2010. (Aici format DOC)

Hotărârea nr. 715 a Consiliului UNBR din 12 decembrie 2009 privind organizarea examenului pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv în sesiunea februarie 2010. (Aici format DOC)

Decizia nr. 112 a Comisiei Permanente a UNBR din 22 ianuarie 2010 privind organizarea examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în sesiunea februarie 2010. (Aici format DOC)

A N U N T
Referitor la EXAMENELE din sesiunea februarie 2010:

DOSARELE SE DEPUN LA SEDIUL BAROULUI MARAMURES, ZILNIC, INTRE ORELE 8,00-15,00, PANA LA DATA DE 29.01.2010, orele 12,00, INCLUSIV.

TAXA DE INSCRIERE LA EXAMENE ESTE IN CUANTUM 819 LEI SI DE VA ACHITA ODATA CU DEPUNEREA DOSARULUI.

LA CEREREA DE INSCRIERE LA EXAMENE, ACTELE SOLICITATE SE VOR DEPUNE IN DOUA EXEMPLARE, PLUS DOUA POZE TIP BULETIN (doar pentru cei care sustin examenele la Sibiu) SI DOUA DOSARE TIP PLIC.


A N U N T
EXAMENUL PENTRU DOBANDIREA TITLULUI PROFESIONAL DE AVOCAT DEFINITIV

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv în perioada 17 – 21 februarie 2010.

Examenul va fi susţinut de către avocaţii stagiari care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Lege şi se se va desfăşura conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. şi modificat prin Decizia nr. 447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea la examen se va face prin cererea formulată conform art. 5 din Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. care se va depune la baroul din care face parte avocatul stagiar.

Examinarea candidaţilor pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv se va efectua de către Comisia naţională de examen numită de Consiliul U.N.B.R., iar desfăşurarea examenului se va face în faţa subcomisiilor de examen.

Tematica de examen şi bibliografia la disciplinele "Drept civil", Drept procesual civil", Drept penal", "Drept procesual penal" şi "Organiarea şi exercitarea profesiei de avocat", pot fi descărcate AICI! Pentru celelalte discipline de examen, tematica şi bibliografia este cea prevăzută în Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R.

Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) şi se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen definitivat, sesiunea 17-21 februarie 2010” inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.


A N U N T
EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE A PERSOANELOR CARE AU ABSOLVIT EXAMENUL DE DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice în perioada 24 – 28 februarie 2010.

Centrul de evaluare al examenului (locul desfăşurării) este la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Tel: +40-(269) 23.39.24, Fax: +40-(269) 23.32.95, E-mail: drept@ulbsibiu.ro, Web: http://drept.ulbsibiu.ro

Înscrierile se fac la baroul la care candidatul intenţionează să îşi desfăşoare activitatea după primirea în profesie începând cu data de 23 decembrie 2009.

Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia căruia solicită să îşi exercite profesia.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descărcate AICI!

Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) şi se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 24-28 februarie 2010” inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.


A N U N T
EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE (EXCLUSIV PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE AVOCAT STAGIAR)

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) în zilele de miercuri 24 şi joi 25 februarie 2010.

Centrul de evaluare al examenului (locul desfăşurării) este la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr.34, jud. Sibiu, cod 550324, Tel: +40-(269) 23.39.24, Fax: +40-(269) 23.32.95, E-mail: drept@ulbsibiu.ro, Web: http://drept.ulbsibiu.ro

Înscrierile se fac la baroul la care candidatul intenţionează să îşi desfăşoare activitatea după primirea în profesie începând cu data de 23 decembrie 2009.

Candidaţii vor depune dosarul de înscriere la baroul în circumscripţia căruia solicită să îşi exercite profesia.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descărcate AICI!

Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) şi se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea 24-25 februarie 2010” inclusiv în numerar, la Baroul la care se face înscrierea.

Informatii preluate de pe www.unbr.ro

Copyright © 2007 Baroul Maramures. Toate drepturile rezervate.