H O T A R A R E A Nr.21 din 23.10.2009

CONSILIUL BAROULUI MARAMURES

Avand in vedere cererea formulata de catre domnul avocat Velea Traian, inregistrata la Baroul Maramures sub nr. 350/16.10.2009, prin care solicita a se dispune incetarea masurii suspendarii datorate neplatii taxelor si contributiilor profesionale si de asigurari, in forma si conditiile prevazute de lege si statut, conform deciziei nr. 85 din data de 15.09.2009, emisa de catre Consiliului Baroului Maramures, precum si adresa nr. 230/23.10.2009 a Casei de Asigurari a Avocatilor-Filiala Maramures, prin care se comunica faptul ca domnul avocat si-a achitat cotele de asigurari sociale,

In urma verificarii documentatiei anexate, respectiv chitantele cu nr. 1515/06.10.2009, 1516/06.10.2009 si 4356/06.10.2009, emise de catre Baroul Maramures si Casa de Asigurari a Avocatilor-Filiala Maramures, care fac dovada platii integrale a taxelor si contributiilor prevazute de lege,

Constatand temeinicia cererii formulate, in conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 51/1995, republicata,

H O T A R A S T E:

Art. 1. Admite cererea formulata de catre domnul avocat Velea Traian, prin care solicita a se dispune incetarea masurii suspendarii pentru motivul prevazut de art. 27 lit. c din Legea 51/1995 si art. 49 lit. c din Statutul profesiei de avocat, repectiv pentru neplata totala sau partiala a taxelor si contributiilor profesionale si dispune revocarea deciziei nr. 85 din 15.09.2009, respectiv reinscrierea domnului avocat Velea Traian in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei din Baroul Maramures, incepand cu data de 01.11.2009.

Art. 2. Dispune efectuarea acestor mentiuni in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei din Baroul Maramures.

Art. 3. Prezenta se comunica:

- Domnului avocat Velea Traian, cu sediul profesional in Baia Mare, Bd-ul Independentei nr. 18/72, judetul Maramures;

- Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-Bucuresti;

- Casei de Asigurari a Avocatilor-Filiala Maramures;

- Tribunalului Maramures;

- Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures;

- Judecatoriei Baia Mare;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare;

- Judecatoriei Sighetu Marmatiei;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei;

- Judecatoriei Viseu de Sus;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Viseu de Sus;

- Judecatoriei Targu Lapus;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Lapus;

- Judecatoriei Somcuta Mare;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Somcuta Mare;

- Judecatoriei Dragomiresti;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Dragomiresti;

- Directiei Nationale Anticoruptie – S.T. Cluj (Baia Mare);

- D.I.I.C.O.T. – S.T .Cluj (Baia Mare);

- Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures;

- Politiei Municipiului Baia Mare;

- Serviciului secretariat contabilitate al Baroului Maramures.

-Se afiseaza pe site-ul Baroului Maramures: www.baroul-maramures.ro

DECAN,
Av. Radu Stef
Copyright © 2007 Baroul Maramures. Toate drepturile rezervate.