D E C I Z I A Nr. 85 din 15.09.2009 - CONSILIUL BAROULUI MARAMURES

A N U N T

Urmare sesizarilor Casei de Asigurari a Avocatilor-Filiala Maramures si ale Baroului Maramures, facute in mod succesiv si analizate in sedintele Consiliului Baroului Maramures, privind neplata taxelor si contributiilor profesionale si de asigurari, in forma si conditiile prevazute de lege si statut, de catre domnul Velea Traian, avocat definitiv in cadrul Baroului Maramures, Am constatat urmatoarele:

In urma verificarilor efectuate, rezulta ca domnul avocat Velea Traian nu si-a indeplinit obligatiile stabilite de lege, privind plata taxelor si contributiilor profesionale, figurand in evidente cu restante de opt luni la Baroul Maramures si sase luni la Casa de Asigurari a Avocatilor- Filiala Maramures.

In acest sens, desi a fost notificat de mai multe ori, prin adresele 63/11.02.2009, 182/22.06.2009, 209/10.07.2009, 259/19.08.2009 si invitat la sediul baroului pentru a fi ascultat cu privire la aceasta imprejurare, domnul avocat nu s-a conformat si nu s-a prezentat pentru rezolvarea platii contributiilor plus penalizarile de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere.

Raspunsul primit de la domnul avocat a fost un memoriu, inregistrat sub nr. 220/17.07.2009 la Baroul Maramures, prin care solicita incuviintarea esalonarii platii si prin care, acesta isi justifica intarzierea la plata contributiilor prin faptul ca incasarile realizate nu sunt indeajuns, in raport cu alte cheltuieli lunare, respectiv “chiria pentru sediu, plata facturi, rambursarea unui credit, lucrari pentru construirea locuintei, intretinerea familiei”, fapt care a dus la situatia de fata.

Avand in vedere aspectele de mai sus precum si indeplinirea cerintei suspendarii pentru neplata totala sau partiala a taxelor si contributiilor profesionale, In conformitate cu prev. art. 27 lit. c si art. 53 lit. m din Legea 51/1995, cu raportare la prev. art. 49 lit. c din Statutul profesiei de avocat,

D E C I D E:

Art. 1. Suspenda calitatea de avocat a domnului Velea Traian, titular al “Cabinetului de Avocat-Velea Traian”, cu sediul profesional in Baia Mare, Bd-ul Independentei nr. 18/72, judetul Maramures, incepand cu data de 15.09.2009, pentru motivul prevazut de art. 27 lit. c din Legea 51/1995 si art. 49 lit. c din Statutul profesiei de avocat, repectiv pentru neplata totala sau partiala a taxelor si contributiilor profesionale.

Art. 2. Inscrierea prezentei decizii in Tabloul anual al avocatilor din cadrul Baroului Maramures.

Art. 3. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

Art. 4. Prezenta se va comunica:

- Domnului Velea Traian, cu sediul profesional in Baia Mare, Bd-ul Independentei nr. 18/72, judetul Maramures;

- Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania-Bucuresti;

- Casei de Asigurari a Avocatilor-Filiala Maramures;

- Tribunalului Maramures;

- Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures;

- Judecatoriei Baia Mare;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare;

- Judecatoriei Sighetu Marmatiei;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei;

- Judecatoriei Viseu de Sus;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Viseu de Sus;

- Judecatoriei Targu Lapus;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Lapus;

- Judecatoriei Somcuta Mare;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Somcuta Mare;

- Judecatoriei Dragomiresti;

- Parchetului de pe langa Judecatoria Dragomiresti;

- Directiei Nationale Anticoruptie – S.T. Cluj (Baia Mare);

- D.I.I.C.O.T. – S.T .Cluj (Baia Mare);

- Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures;

- Politiei Municipiului Baia Mare;

- Serviciului secretariat contabilitate al Baroului Maramures.

-Se afiseaza pe site-ul Baroului Maramures: www.baroul-maramures.ro

DECAN,
Av. Radu Stef
Copyright © 2007 Baroul Maramures. Toate drepturile rezervate.